Khẩn trương xây dựng đề án cơ chế đặc thù cho Tp.Thủ Đức

Mới đây, UBND Tp.HCM đã ban hành Kế hoạch xây dựng “Đề án kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Thủ Đức”.

hạ tầng thanh phố thủ dức

Theo đó, UBND Tp.HCM giao các sở, ngành nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để kiến nghị Trung ương tạo hành lang pháp lý thuận lợi phát triển Tp.Thủ Đức

Việc này nhằm cụ thể hóa các bước triển khai xây dựng “Đề án kiến nghị Quốc hội ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Thủ Đức”, làm cơ sở phân định rõ nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có liên quan theo ngành, lĩnh vực quản lý; cụ thể về sản phẩm đầu ra, tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành đối với từng nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu đặt ra với đề án này là nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù hiện chưa được quy định hoặc khác với nội dung quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để kiến nghị với Trung ương tạo hành lang pháp lý thuận lợi phát triển TP Thủ Đức, cụ thể trong các lĩnh vực về chính sách nguồn nhân lực; tài chính, ngân sách; doanh nghiệp và đầu tư; đất đai, tài nguyên môi trường; xây dựng, quy hoạch và hạ tầng đô thị…

UBND Tp.HCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng đề cương đề án và triển khai cho các đơn vị có liên quan; phối hợp Sở Nội vụ tham mưu UBND TP HCM ban hành Quyết định thành lập Tổ Biên soạn Đề án (do Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực).

Các sở – ngành thành phố đánh giá thực trạng phát triển kinh tế – xã hội của Tp.Thủ Đức để xác định các điểm nghẽn về cơ chế, thẩm quyền giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế – xã hội, đời sống dân sinh trên địa bàn, nhiều lĩnh vực và đề xuất cụ thể các cơ chế, chính sách cần kiến nghị.

Tổ Biên soạn tổ chức họp, thống nhất từng nội dung với các sở ngành theo từng nhóm vấn đề; tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo Đề án. Tham mưu UBND Tp.HCM tổ chức hội thảo khoa học (lần 1) tại TP Thủ Đửc để lấy kiến các ngành, các tổ chức nghiên cứu; tiếp thu ý kiến đóng góp và hoàn thiện nội dung dự thảo.

Sau khi thành lập, TP Thủ Đức có diện tích 211,56 km2 và dân số hơn 1 triệu người người, gồm 34 phường trực thuộc. Đây cũng là thành phố đầu tiên và duy nhất thuộc loại hình đơn vị hành chính thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo báo cafe F

Share with

Start typing and press Enter to search

Ứng tuyển 

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

    Ứng tuyển 

    TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH